Grupo de Gramática do Español

Dispoñibilidade léxica en Galicia (DISPOGAL) (2008-2011).

Enquisa

Neste apartado colocáronse dous exemplos de enquisas reais do proxecto da dispoñibilidade léxica.

Malia que tódalas enquisas son anónimas, para protexer máis a identidade dos enquisados e os centros de ensino omitimos nos seguintes arquivos a información dos campos: centro, localidade e lugar de residencia.

Exemplo dunha enquisa en español

Exemplo dunha enquisa en galego