Grupo de Gramática do Español

Dispoñibilidade léxica en Galicia (DISPOGAL) (2008-2011).

Variábeis sociais

Tipo de poboación do centro educativo:

 • Poboación urbana: abrangue as sete cidades galegas, todas cunha poboación superior aos 50.000 habitantes: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Vigo e Pontevedra.

 • Poboación periurbana: abrangue as conurbacións que rodean as cidades de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo e Pontevedra.

 • Vila: en xeral, abrangue os concellos de máis de 15.000 habitantes, aínda que se inclúe tamén algún de entre 10.000 e 15.000 habitantes que, pola súa proximidade a núcleos urbáns importantes e/ou polo sector económico no que se encadran, non corresponde ao prototipo de poboación rural.

 • Poboación rural: abrangue os concellos de menos de 15.000 habitantes, caracterizados por unha situación xeográfica de relativo illamento con respecto aos núcleos urbáns e por unha estrutura económica centrada no sector primario.

Datos xerais para ámbalas mostras (en español e galego):

Distribución dos enquisados por sexo:

MOSTRA EN ESPAÑOL

MOSTRA EN GALEGO:

Distribución dos enquisados polo tipo de centro educativo:

MOSTRA EN ESPAÑOL

MOSTRA EN GALEGO:

Nivel sociocultural dos enquisados:

MOSTRA EN ESPAÑOL:

MOSTRA EN GALEGO:

Lengua habitual:

La información recabada respecto a la lengua habitual es más amplia en la muestra dedicada a la lengua gallega que en la muestra dedicada a la lengua española. Así, en ambas encuestas se solicita a los informantes que indiquen en qué lengua hablan habitualmente (en los gráficos, 'lengua habitual') y se les ofrecen seis opciones de respuesta:

 • Solo gallego

 • Más gallego que español

 • Gallego o español, indistintamente

 • Más español que gallego

 • Solo español,

pero únicamente en la que recoge los datos del gallego se les solicita también que indiquen la lengua en la que han aprendido a hablar (en el gráfico, 'lengua materna') escogiendo para ello entre cuatro opciones de respuesta:

 • Gallego

 • Español

 • Ambas

 • Otra lengua (especifíquese)

Tanto en una como en otra pregunta, la opción 'otra lengua' es residual, y no ha sido incluida en los siguientes gráficos que reflejan los resultados obtenidos:

MUESTRA EN ESPAÑOL

MUESTRA EN GALLEGO