Grupo de Gramática do Español

Dispoñibilidade léxica en Galicia (DISPOGAL) (2008-2011).

Dicionarios

O obxectivo último deste proxecto de investigación é a elaboración de dous dicionarios de léxico dispoñíbel, un adicado á lingua galega e outro ao español de Galicia. O primeiro está en fase de elaboración e o segundo foi editado no ano 2008 polo Servizo de Publicacións da USC.

Como mostra, ofrecemos a listaxe correspondente ao CI 01, 'O corpo humano'. Así mesmo, presentamos os catálogos aos que se ten acceso no CD anexo ao libro, limitándonos outra vez ao CI 01 ou, no caso das listaxes xerais, ás cincuenta primeiras formas.