Grupo de Gramática do Español

Dispoñibilidade léxica en Galicia (DISPOGAL) (2008-2011).

Centros de interese

O léxico dispoñíbel en Galicia componse de dezaoito CI:

 1. O corpo humano

 2. A roupa

 3. Partes da casa (sen móbeis)

 4. Os móbeis da casa

 5. Alimentos e bebidas

 6. Obxectos colocados na mesa para a comida

 7. A cociña e os seus utensilios

 8. A escola: móbeis e materiais

 9. Calefacción e iluminación

 10. A cidade

 11. O campo

 12. Medios de transporte

 13. Traballos do campo e o xardín

 14. Os animais

 15. Xogos e distracións

 16. Profesións e oficios

 17. As cores

 18. O mar