Grupo de Gramática do Español

Proxectos

Comunicación y adecuación pragmalingüística: cortesía, actos de habla y deíxis social (2021-2022)
Pragmática intercultural de los actos de habla recíprocos, petición y ofrecimiento, en diferentes lenguas y variedades (2018-2021)
Plurilingüísmo e conciencia lingüística. Recursos educativos para o desenvolvemento da competencia intercultural (2008-2011).
Automatic design of a proper noun ontology for a question answering system (2008-2010).
RecursoOpenTrad: recursos lingüístico-computacionais de tradución automática avanzada en código aberto para a integración europea da lingua galega (2009).
Automatización da análise sintáctica (2008-2009).
Relacións entre gramática e uso (2008-2009).
Galinopentrad: Tradución automática avanzada de código aberto para a integración europea da lingua galega (2008).
O ensino de segundas linguas a inmigrantes (2008).
Proxecto de Innovación Educativa para a creación de módulos de exercicios de lingua española en Filoloxía e xornalismo (2003-2008).
Eixopentrad: tradución automática avanzada de código aberto para as linguas de Galicia e Portugal (2007).
Límites intercategoriais: as categorías híbridas. Teoría, descrición e aplicacións (2004-2007).
Corpus do español sintacticamente anotado e revisado CESAR+ (2003-2007).
Gramática formal e funcional do Español (2001-2006).
Codificación electrónica de textos para o Corpus Diacrónico do Español (CORDE) (1998-2000; 2002; 2003-2004).
CELTIC - Coñecemento Estratéxico Liderado por Tecnoloxías para a Intelixencia Competitiva. (CDTI-Feder-Innterconecta).
PLASTIC - PeopLe As a Service soportado polas Tecnoloxías da Información e a Comunicación. (CDTI-Feder-Innterconecta)