Grupo de Gramática do Español

Organización de seminarios e congresos

(Dende a súa vinculación ao Grupo Gramática do Español)