Grupo de Gramática do Español

Estadías de investigación

  • Setembro-outubro 2021: Institute Langage et Communication. Université catholique de Louvain, Bélxica. Prof. responsable: Dra. Barbara De Cock.

  • Outubro 2018-abril: 2021: Departamento Études ibériques et latino-américaines (EILA), Université Sorbonne Nouvelle, Francia. Prof. responsables: Dr. Eric Beaumatin e Dra. Anne Salazar.