Grupo de Gramática do Español

Liñas de investigación

  • Pragmática sociocultural

  • Sociolingüística

  • Análise do discurso

  • Español como lingua estranxeira (ELE)

  • Lingüística de corpus aplicada ao ensino de linguas extranxeiras