Grupo de Gramática del Español

Eventos

Fotos sucesivas. Proxectos para o estudo lingüístico do español de Cuba

Cursos e seminarios

Loisi Sainz Padrón (Universidad de La Habana) Facultade de Filoloxía, sala 114  

Presentaranse os proxectos de investigación lingüística (nacionais e internacionais) nos que participa a Facultade de Artes e Letras da Universidade da Habana xunto con outras institucións como a Academia Cubana de la Lengua e o Instituto de Literatura e Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". En cada caso, ofreceranse os datos relativos á conformación dos corpus e ás temáticas dos traballos realizadas como teses de licenciatura, máster e doctorado. Dedicarase a meirande parte do tempo aos resultados dos estudos de lingüística histórica que toman como fonte documentos cubanos por ser esta o área en que se inscribe a tese doctoral da profesora que impartirá o seminario.

 

Horario
Martes, 16 de xullo de 2019
12:00 - 14:00

 

Organización

A actividade está organizada polo grupo de investigación Gramática do español (GPC Xunta de Galicia ED431B 2017/39) e o Proxecto ESLORA+ (PFFI2017-86379-P), financiado pola AEI e o FEDER.

 

 

CORPUS TEXTUAIS: TEORÍA E PRÁCTICA. Curso de verán

Cursos e seminarios

 

Páxina oficial do curso: CORPUS TEXTUAIS: TEORÍA E PRÁCTICA

Páxina oficial dos cursos de verán da USC

Matrícula (desde o 15 de maio ata o 21 de xuño)

 

 

PROGRAMA

Datas de celebración: 1 a 5 de xullo Lugar de celebración: Sala B13, Facultade de Filoloxía – Santiago de Compostela

Día 1 de xullo

9:00 Inauguración do curso

9:30 – 11:30 A lingüística de corpus na actualidade Guillermo Rojo, USC

12:00 – 14:00 Deseño e construción de corpus (I). Deseño. Representatividade e equilibrio. Codificación externa. Guillermo Rojo, USC María Paula Santalla del Río, USC

16:00 – 18:00 Deseño e construción de corpus (II). Codificación interna. Anotación morfosintáctica. Guillermo Rojo, USC María Paula Santalla del Río, USC

Día 2 de xullo

9:30 – 11:30 Corpus de referencia: CORPES XXI (I). Características do CORPES. Análise de fenómenos léxicos. Mercedes Sánchez Sánchez, Centro de estudos da RAE

12:00 – 14:00 Corpus de referencia: CORPES XXI (II). Análise de fenómenos gramaticais. Búsquedas complexas. Mercedes Sánchez Sánchez, Centro de estudos da RAE

16:00 – 18:00 Corpus de referencia: CORGA. Características do CORGA. Análise de fenómenos léxicos. Análise de fenómenos gramaticais. Búsquedas complexas. María Sol López Martínez, USC Eva Domínguez Noya, Centro Ramón Piñeiro

Día 3 de xullo

9:30 – 11:30 Corpus orais: ESLORA (I). Construcción dun corpus oral. Problemas de codificación e anotación. Victoria Vázquez Rozas, USC

12:00 – 14:00 Corpus orais: ESLORA (II). Análise de fenómenos léxicos. Análise de fenómenos gramaticais. Victoria Vázquez Rozas, USC

16:00 – 18:00 Corpus orais: CORILGA. Antecedentes e obxectivos. Contidos e estrutura. Ferramentas incorporadas e desenvolvidas. Usos e potencialidades. Exemplos de explotación: cambio lingüístico. Exemplos de explotación: variación lingüística. Xosé Luís Regueira, USC Elisa Fernández Rei, USC

Día 4 de xullo

9:30 – 11:30 Corpus de aprendices (I). Os corpus de aprendices. O Corpus de aprendices de español (CAES). Ignacio Palacios Martínez, USC María Sampedro Mella, USC e Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3   12:00 – 14:00 Corpus de aprendices (II). CAES: fenómenos léxicos. CAES: fenómenos gramaticais. Ignacio Palacios Martínez, USC María Sampedro Mella, USC e Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  

16:00 – 18:00 Base de datos sintáctico-semánticos: BDS e ADESSE. Obxectivos, contido e estrutura. Verbos e construcións verbais: aspectos léxicos e gramaticais. José María García-Miguel, UVIGO

Día 5 de xullo

9:30 – 11:30 Corpus diacrónicos (I). Os corpus diacrónicos CORDE, CDH E CDEHIST. Fenómenos léxicos. Guillermo Rojo, USC

12:00 – 14:00 Corpus diacrónicos (II). Os corpus diacrónicos CORDE, CDH E CDEHIST. Fenómenos gramaticais. Guillermo Rojo, USC

16:00 – 18:00 Corpus paralelos: PAGES. Motivación do corpus. Estrutura e contido. Problemas na súa elaboración. Utilidade y aplicacións do corpus. Irene Doval Reija, USC Tomás Jiménez Juliá, USC

A utilidade dos corpus paralelos para aprendices de linguas estranxeiras Johannes Graën, Universidad de Zürich  

18:00 Clausura e entrega de diplomas

ORGANIZACIÓN

A actividade conta cun co-financiamento da Deputación Provincial da Coruña.

 

Introdución á Gramática Discursivo-Funcional

Cursos e seminarios

Hella Olbertz (University of Amsterdam / Profesora visitante, Universidade Santiago de Compostela)

Facultade de Filoloxía, aula B03 Santiago de Compostela, 8, 15 e 22 de maio de 2019

CONTIDO:

A Gramática Discursivo-Funcional (Hengeveld & Mackenzie 2008; Keizer 2015) desenvolveuse a partir da súa predecesora, a Gramática Funcional de Simon C. Dik (1997). Estas dúas teorías teñen en común a convicción de que o mellor xeito de entender as propiedades formais das linguas é relacionalas coas categorías pragmáticas e semánticas que son fundamentais na comunicación humana. A Gramática Discursivo-Funcional (GDF) é unha teoría estrutural-funcional da linguaxe que se basea nos coñecementos tipolóxicos que temos das linguas do mundo e que non acepta ningún tipo de universal lingüístico ata que se comproba empiricamente. A teoría non só pretende ser tipoloxicamente adecuada, senón que tamén aspira á adecuación psicolóxica, polo que toma como punto de partida a intención comunicativa do falante. O desenvolvemento do enunciado na GDF comeza coa “formulación” interpersoal (pragmática) e representacional (semántica), que á súa vez forma o input para a “codificación” morfosintáctica e fonolóxica, sendo estes últimos procesos formais que non afectan ao contido do enunciado. En combinación cunha serie de primitivos léxicos e gramaticais, os niveles da formulación e codificación forman a gramática. Esta interactúa con tres compoñentes extralingüísticos: os compoñentes conceptual, contextual e de saída. O curso concentrarase nos niveis interpersoais e representacionais da formulación e na súa interacción cos compoñentes conceptual e contextual.

PROGRAMA:

1ª sesión: O lugar da Gramática Discursivo-Funcional dentro do paradigma funcional 2ª sesión: A estrutura xeral da Gramática Discursivo-Funcional   3ª sesión: Nivel Interpersoal: Movementos e Actos Discursivos 4ª sesión: Nivel Interpersoal: A estrutura interna dos Actos Discursivos   5ª sesión: Nivel Representacional: Contidos Proposicionais e Estados de Cousas 6ª sesión: Nivel Representacional: Propiedades e outras entidades   Horario
Mércores, 8 de maio
16:00 - 19:30
Mércores, 15 de maio
16:00 - 19:30
Mércores, 22 de maio
16:00 - 19:30

 

Inscrición e certificados

A asistencia ao seminario é de balde. Porén, as persoas interesadas en recibir un certificado de asistencia deberán inscribirse mediante este formulario en liña. O prazo de inscrición estará aberto até o 7 de maio.

Lectura previa

Hengeveld, Kees & Mackenzie, J. Lachlan. 2008. Functional Discourse Grammar: a typologically based theory of language structure. Oxford: Oxford University Press. Capítulo 1, “Introduction”, pp. 1–45.

Lecturas recomendadas

—García Velasco, Daniel. 2014. “Activation and the relation between context and grammar”. Pragmatics 24, 297–316. —Hengeveld, Kees & Keizer, Evelien. 2011. “Non-straightforward Communication”. Journal of Pragmatics 43, 1962–1976. —Hengeveld, Kees & Mackenzie, J. Lachlan. 2010. “Functional Discourse Grammar”. In: Heine, Bernd & Narrog, Heiko (eds), Oxford Handbook of Linguistic Analysis, 367–400. Oxford: Oxford University Press. —Hengeveld, Kees & Mackenzie, J. Lachlan. 2011. “La Gramática Discursivo-Funcional” [Spanish translation of Hengeveld & Mackenzie (2010), by Daniel García Velasco]. Moenia: Revista Lucense de Lingüística y Literatura 17: 5–45. —Hengeveld, Kees & Mackenzie, J. Lachlan. 2014. “Grammar and Context in Functional Discourse Grammar”. Pragmatics 24.2, 203–227. —Keizer, Evelien. 2015. A Functional Discourse Grammar for English (Oxford Textbooks in Linguistics). Oxford: Oxford University Press. —Mackenzie, J. Lachlan. 2016a. “A first history of Functional Grammar”. In: Assunção, Carlos & Fernandes, Gonçalo & Kemmler, Rolf (eds), History of Linguistics 2014: Selected Papers from the 13th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS XIII), Vila Real, Portugal, 25-29 August 2014 (Studies in the History of the Language Sciences 126), 233–245. Amsterdam: Benjamins. —Mackenzie, J. Lachlan. 2016b. “Uma primeira história da Gramática Funcional”. [Portuguese translation of Mackenzie (2016a) by George Henrique Nagamura]. Guavira Letras 22: 123–135.  

Organización

A actividade está organizada polo grupo de investigación Gramática do español (GPC Xunta de Galicia ED431B 2017/39).

   

 

 

O traballo de campo lingüístico e as linguas amazónicas

Cursos e seminarios

Pilar Chamorro Fernández (Assistant Professor of Linguistics, University of Georgia)

Facultade de Filoloxía, aula B03 Santiago de Compostela, 20 e 21 de maio de 2019

CONTIDO:

O curso céntrase na investigación das linguas amazónicas como exemplo claro de linguas en perigo de extinción, das que se coñece pouco ou nada. Tratarase a importancia da documentación e a investigación con propósitos teóricos. Para isto, estudiaremos e discutiremos os métodos e as ferramentas empregados no traballo de campo lingüístico realizado dentro de comunidades lingüísticas na Amazonía. Algúns dos aspectos que se tocarán durante o curso son os seguintes:

  1. Cuestións éticas e loxísticas propias do traballo de campo con comunidades indíxenas.
  2. Vantaxes do traballo de campo teoricamente informado: obxectivos e preguntas de investigación
  3. Preparación para a ‘elicitación’ de datos lingüísticos: o traballo con falantes nativos, cuestionarios, gravación, transcripción e almacenamento de datos.
  4. Transcripción de datos, glosas e tradución (libre) ao español
  5. Creación de dicionarios e gramáticas a. Aplicación do noso coñecemento como lingüistas para analizar de xeito sistemático os datos recollidos. Isto implica o diálogo do investigador con teorías lingüísticas á hora de describir a lingua do estudo, poñer a proba prediccións co obxectivo de chegar á mellor análise posible.
Horario
Luns, 20 de maio
10:00 - 14:00
Martes, 21 de maio
10:00 - 14:00, 16:00-18:00

 

Inscrición e certificados

A asistencia ao seminario é de balde. Porén, as persoas interesadas en recibir un certificado de asistencia deberán inscribirse mediante este formulario en liña. O prazo de inscrición estará aberto até o 19 de maio.

Organización

A actividade está organizada polo grupo de investigación Gramática do español (GPC Xunta de Galicia ED431B 2017/39) e o Proxecto ESLORA+ (PFFI2017-86379-P), financiado pola AEI e o FEDER.

 

 

Marcadores de evidencialidade nas línguas nativas do Brasil

Conferencias

Marize M. Dall'Aglio Hattnher 

Universidade Estadual Paulista (UNESP/CNPq)

Data: mércores 13 de febreiro, 13:00 - 14:00

Lugar: sala C01, Facultade de Filoloxía

Resumo: Considerada como um universal semântico, a evidencialidade – a indicação sistemática da fonte da informação expressa pelo falante – tem forma de expressão variada, podendo ser codificada por meios lexicais ou gramaticais. Nessa fala, analiso essa categoria em um conjunto de 22 línguas nativas do Brasil que têm um sistema evidencial múltiplo, com expressão gramatical obrigatória, procurando mostrar as relações de escopo semântico entre os diferentes subtipos.