Grupo de Gramática do Español

Desenvolvemento de Recursos para a Análise Sintáctica Automática do Español (2010-2013).

Miembros

Membros do equipo solicitante

Investigadores contratados no marco do proxecto