Grupo de Gramática do Español

Montserrat Recalde

Profesora contratada doutora de Lingua española.

Liñas de investigación

  • Sociolingüística

  • Análisis del Discurso

  • Lingüística de Corpus