Grupo de Gramática del Español

I Coloquio Internacional Léxico, Dicionarios e Innovación

Cursos e seminarios

Título: I Coloquio Internacional Léxico, Dicionarios e Innovación. Datas: 27 e 28 de maio de 2010.

Programa completo

Organizado polo Grupo de Innovación Docente GID-03-Integr@ , o Departamento de Lingua española, a Vicerreitoría de Oferta Docente e Espazo Europeo de Educación Superior, o proxecto de investigación CSVEA e a Asociación Almadrasiña da Facultade de Filoloxía.