Grupo de Gramática del Español

Marco europeo común de referencia para as linguas

Conferencias

Título: Marco europeo común de referencia para as linguas. O estudo e a acreditación de coñecemento de idiomas para a vida e para a universidade Conferenciante: Inmaculada Mas Álvarez (USC) Lugar: CPR 'San José de Cluny' (Vigo) Data: 10 de xaneiro de 2014