Grupo de Gramática del Español

Análise avanzada de textos e corpus textuais

Cursos e seminarios

Facultade de Filoloxía, sala C01. Do 28 de xuño ao 2 de xullo de 2021. 30 horas lectivas, 25 prazas.

Web principal do curso: http://gramatica.usc.es/cursos/verano2021/

Programa

Día 28

09:00 - 09:30 Inauguración do curso

09:30 - 11:30 Codificación non lingüística (extratextual e intratextual)

 • Mario Barcala - Director executivo de NLPgo

 • Guillermo Rojo - Profesor emérito da USC

12:00 - 14:00 Anotación morfosintáctica de corpus

 • María Paula Santalla del Río - Profesora contratada doutora da USC

 • Eva Domínguez - Investigadora do Instituto da Lingua Galega

16:00 - 18:00 Prácticas: Preparación das computadoras persoais para o traballo do curso e prácticas de codificación cun editor XML

 • Todos os profesores

Día 29

09:30 - 11:30 Revisión de aspectos básicos e traballo con diferentes parámetros de recuperación

 • Victoria Vázquez Rozas - Profesora titular de Lingua española da USC

 • Marta Blanco - Profesora contratada doutora da USC

 • Montserrat Recalde - Profesora contratada da USC

12:00 - 14:00 Combinación de características e creación de subcorpus virtuais.

 • Sol López Martínez - Profesora titular de Filoloxía galega da USC

 • Eva Domínguez - Investigadora do Instituto da Lingua Galega

16:00 - 18:00 Prácticas: Buscas dirixidas sobre os corpus CORGA, CORPES, ESLORA e CAES

 • Todos os profesores

Día 30

09:30 - 11:30 Buscas complexas en corpus

 • Victoria Vázquez Rozas - Profesora titular de Lingua española da USC

 • Marta Blanco - Profesora contratada doutora da USC

 • Montserrat Recalde - Profesora contratada da USC

12:00 - 14:00 Utilización de operadores booleanos e metacaracteres ('comodíns')

 • Sol López Martínez - Profesora titular de Filoloxía galega da USC

 • Eva Domínguez - Investigadora do Instituto da Lingua Galega

16:00 - 18:00 Prácticas: Buscas dirixidas sobre os corpus CORGA, CORPES, ESLORA e CAES

 • Todos os profesores

Día 1

09:30 - 11:30 Introdución ao CLI (Command Line Interface)

 • Mario Barcala - Director executivo de NLPgo

12:00 - 14:00 Uso de grep.

 • Guillermo Rojo - Profesor emérito da USC

16:00 - 18:00 Prácticas cos comandos estudados, con especial atención a grep.

 • Todos os profesores

Día 2

09:30 - 11:30 Uso de sed

 • María Paula Santalla del Río - Profesora contratada doutora da USC

12:00 - 14:00 Expresións regulares

 • Mario Barcala - Director executivo de NLPgo

16:00 - 18:00 Prácticas con expresións regulares con grep e sed

 • Todos os profesores

Máis información na web principal do curso:  http://gramatica.usc.es/cursos/verano2021/