Eventos

Xornada de estudos. Corpus e ensino do español

 

Facultade de Filoloxía, aula B10
Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2020

Programa

 

Mañá
09:25 Benvida
9:30 - 11:00

Cristóbal Lozano (Universidad de Granada)

CEDEL2 (Corpus Escrito del Español como L2), versión 2.0: diseño, creación y explotación de un corpus multi-L1 para la investigación y la enseñanza de ELE
11:00 - 11:30 Discusión
11:30 - 12:00 Pausa café
12:00 - 13:00

 
Guillermo Rojo e Ignacio Palacios (Universidade de Santiago de Compostela)
Diseño, construcción y aplicaciones del CAES
13:00 - 13:30  Discusión
13:30 - 16:00  Pausa comida
Tarde
16:00 - 17.30 

 

Carlota Nicolás (Università degli Studi di Firenze)
El uso de corpus orales en la enseñanza del español

17:30 - 18:00 Discusión
18:00 – 18:15 Pausa
18:15 - 19:15
 

Marta Blanco, Nuria Galán, Luisa González, Victoria Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela)
El corpus ESLORA: un recurso para ELE

19:15 – 19:45 Discusión
19:45 Despedida e peche

 

Inscrición e certificados

A asistencia ao seminario é de balde. Porén, as persoas interesadas en recibir un certificado de asistencia deberán inscribirse mediante este formulario en liña. O prazo de inscrición estará aberto até o 23 de xaneiro.

 

Organización

A actividade está organizada polo grupo de investigación Gramática do español (GPC Xunta de Galicia ED431B 2017/39), o Proxecto ESLORA+ (PFFI2017-86379-P), financiado pola AEI e o FEDER, e a Red Temática en Estudios de Análisis del Discurso (FFI2017-90738-REDT).

 

AEI Feder Xunta de Galicia