Events

Linguas temporais e linguas aspectuais

Joanna Wilk-Racięska

(Catedrática de español de la Universidad de Silesia en Katowice, Polonia)

Fecha: Jueves 6 de xulio, 12:00-13:00
Lugar: Sala B-013, Facultad de Filología