Grupo de Gramática del Español

Curso de Redacción Científica

Cursos e seminarios
María Teresa Díaz (coordinadora)Manuel Bermúdez Blanco e David Cobas Medín (profesores)

Datas: 13, 15, 20, 22 de novembro e 11, 13 de decembro de 2017 Lugar: Biblioteca Concepción Arenal (aula de formación), Campus Vida

OrganizaMáis información e inscrición