Grupo de Gramática del Español

Xornada de estudos. Corpus e ensino do español

Cursos e seminarios
 

Facultade de Filoloxía, aulas C10 e B10 Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2020

Programa

 

Mañá            09:25  Benvida 9:30 - 11:00 Cristóbal Lozano (Universidad de Granada) CEDEL2 (Corpus Escrito del Español como L2), versión 2.0: diseño, creación y explotación de un corpus multi-L1 para la investigación y la enseñanza de ELE 11:00 - 11:30  Discusión 11:30 - 12:00  Pausa café 12:00 - 13:00 Guillermo Rojo e Ignacio Palacios (Universidade de Santiago de Compostela) Diseño, construcción y aplicaciones del CAES 13:00 - 13:30   Discusión 13:30 - 16:00   Pausa comida

Tarde            16:00 - 17.30 Carlota Nicolás (Università degli Studi di Firenze) El uso de corpus orales en la enseñanza del español 17:30 - 18:00  Discusión 18:00 – 18:15  Pausa 18:15 - 19:15 Marta Blanco, Nuria Galán, Luisa González, Victoria Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela) El corpus ESLORA: un recurso para ELE 19:15 – 19:45  Discusión 19:45  Despedida e peche

 

Inscrición e certificados

A asistencia ao seminario é de balde. Porén, as persoas interesadas en recibir un certificado de asistencia deberán inscribirse mediante este formulario en liña. O prazo de inscrición estará aberto até o 23 de xaneiro.

 

Organización

A actividade está organizada polo grupo de investigación Gramática do español e o Proxecto ESLORA+ (PFFI2017-86379-P), financiado pola AEI e o FEDER).