Logo da USCProjecto Extralex

FreeLing

FreeLing é unha suite de analizadores linguísticos creada polo Centro de Investigación TALP (Universitat Politécnica de Catalunya).

O Grupo ProLNat desenvolveu os ficheiros PoS-tagging para Portugues Europeo e Galego.

Galego

O PoS-tagger FreeLing en Galego foi treinado con un corpus de 237,000 (de Gari-Coter) que contén textos científicos e xornalísticos. O léxico foi incrementado a partir do disponibilizado polo Seminario de Lingüística Informática, coordinado por Xavier Guinovart e que foi incluído na versión previa do FreeLing galego. A actual versión do léxico contén aproximadamente 428,000 formas. Ademais, foron actualizadas e melloradas as regras de lematización nominal e verbal. Última versión en 2009.

Descargar

Portugués Europeo

O PoS-tagger FreeLing en Portugués Europeo foi preparado cos seguintes recursos linguíticos:

Tamén desenvolvemos as regras dos sufixos para a lematización verbal e nominal. Última versión en 2010.

Portugués do Brasil

Os módulos de FreeLing para Portugués Europeo foron tamén adaptados para Portugués do Brasil, pero encóntranse nunha versión inestábel.

O dicionario de Portugués Europeo foi ampliado con moitas formas dos léxicos para Portugués Brasileiro DELAF-PB (publicados con licenzas LGPL.

Esta versión pode mellorar a análise de textos escritos en Portugués do Brasil (ou no Acordo Ortográfico), ainda que non foi avaliada pormenorizadamente.

Descargar

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!