Logo da USCProLNat

Grupo para o Procesamento da Linguaxe Natural (ProLNat)

Natural Language Processing Group

Este grupo é financiado pola Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, Programa de Axudas para a Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas

As principais liñas de investigación de ProLNat son as seguintes:


Lingüística de Corpus Extracción de Información Análise Sintáctica Etiquetación Morfosintáctica Tradución Automática Corpora Comparábeis Recursos Multilingües

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!