Logo da USCProjecto Extralex

Extralex

Este proxecto está financiado pola Programa de Promoción Xeral da Investigación, Consellaría de Innovación e Industria.

O obxectivo deste proxecto é elaborar un extractor automático de léxicos bilingües para o español e o galego. Alén diso, utilizamos eses corpora para actualizar e mellorar os dicionarios computacionais utilizados nos sistemas de tradución automática, como o Opentrad. O método de extracción é baseado en corpora comparábeis non-paralelos. Daremos especial atención á extracción de traducións de multi-palabras equivalentes.


Sintaxe Extracción de Información Gramática de Dependencias Corpus Comparábeis Dicionários Bilingues Parsing

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!