Logo da USC ProLNat

Grupo para o Procesamento da Linguaxe Natural (ProLNat@GE)

Natural Language Processing Group

We have developed the source code of the linguistic toolkit Linguakit

This group was funded by Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, Programa de Axudas para a Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas. This group is integrated in GE (Gramática do Español)

The main research topics of ProLNat are the following:


Corpus Linguistics Information Extraction Syntactic Parsing PoS tagging Machine Translation Comparable Corpora Multilingual Resources

Logo da UE

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!