Convenios e contratos

  • Contrato de investigación RAE - USC para la realización de tareas de investigación relacionadas con la coordinación NDHE. Responsable: Mar Campos Souto.
  • Convenio entre a RAE, a USC e a ULPG para realizar traballos lingüísticos e informáticos na BDME (entre o 1/06/2017 e o 31/05/2020). Responsable: M.ª José Rodríguez Espiñeira.
  • Convenio para la codificación de textos del Corpus del español del siglo XXI (CORPES) desarrollado por la Real Academia Española (2011-actualidad). Responsable: Victoria Vázquez Rozas
  • Bibliografía informatizada da lingua galega (BILEGA). Promoción e apoio á investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (2013-2016). Responsable: Francisco García Gondar.
  • Contrato para o deseño, desenvolvemento e construción do Corpus de aprendices de español L2 (CAES) do Instituto Cervantes. Responsables: Guillermo Rojo e Ignacio Palacios