Proxectos de investigación abertos

  • Un método lingüístico-estatístico para a tradución automática baseado en corpus non-paralelos e semántica composicional.
  • Tecnoloxías da lingua para análise de opinións en redes sociais.
  • O estudo da lingua oral: explotación e análise de corpus (ESLORA2).
  • A combinatoria en paradigmas léxico-semánticos en contraste. Estudo empírico e dixitalización para a aprendizaxe de linguas estranxeiras no contexto xermano-iberorrománico (COMBIDIGILEX).